Menu

Objednávka účasti na POTIFOB Project Management Day 2016

Tímto si závazně objednáváme účast na POTIFOB Project Management Day 2016
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, která bude připočtěna a fakturována dle platných právních předpisů. Pokud si nejste jisti, jestli je Vaše společnost naším zákazníkem a tedy máte nárok na zvýhodněné vstupné, kontaktujte nás prosím.
Údaje objednavatele
Zadejte Vaše fakturační a kontaktní údaje.
Uveďte, jestli ste plátcem DPH.
Uveďte, v jaké měně budete platit.
Pro 5 účastníků, kteří zašlou svou registraci nejdřív a chystají sa přijet autem, jsou k dispozici parkovací místa v garáži PwC zdarma. Pokud máte zájem o parkovací místo, označte zde.
Sem uveďte informace, které považujete za důležité a nejsou součástí objednávky, např. požadavek na speciální stravu - bezlepkovou, vegetariánskou, slevový kód a pod.

Zrušení účasti na akci více než 14 dní před její konáním je bez poplatku. Při zrušení účasti 13 až 5 dní před její konáním 20% storno poplatek. Při zrušení účasti 4 až 2 dny před její konáním 50% storno poplatek. Při zrušení účasti 1 den před konáním akce a v den konání akce nebo při neúčasti bez zrušení účasti 100% storno poplatek.

Uděluji svůj souhlas s pořizováním audio, video a fotografického záznamu z akce jejím pořadatelem a ním pověřenými osobami ve smyslu příslušných právních předpisů, záznamy slouží pro marketingové účely POTIFOB, s.r.o.

Vaše osobní údaje (jméno/a, příjmení, název společnosti, identifikační údaje společnosti, e-mail/ y poštovní adresa/y a telefonický kontakt) jsou u nás v bezpečí a budeme je, na základě našeho smluvního vztahu, jako POTIFOB, s.r.o. zpracovávat podle zásad ochrany osobních údajů, které vycházejí z české a evropské legislativy.