Menu

Kdo byl řečníkem POTIFOB Project Management Day 2016

Jan Brada

Jan Brada je zkušený certifikovaný senior projektový manažer a IT manažer (IPMA B, PMI PMP, ITIL Foundation, Practitioner, OSA a SO) s více než 15-letou praxí s  řízením IT projektů i služeb a více než 12-letými zkušenostmi s vedením školení. Je akreditovaným trenérem ITIL. Vede certifikační kurzy ITIL Foundation a Practitioner, přípravné kurzy na certifikace odborníků na projektové řízení IPMA A-D a NSK 63-006-N Administrátor projektu, 63-007-R Manažer projektu a 63-008-T Manažer programů a komplexních projektů. Je i autorizovaným zástupcem autorizované osoby (AO) POTIFOB, s.r.o. pro vykonávání kvalifikačních zkoušek NSK Administrátor projektu, Manažer projektu, Manažer programů a komplexních projektů.

Téma: Projektové řízení v českém stavebnictví

Abstrakt: Postavit dům? Žádný problém! Efektivně, hospodárně, v požadovaném čase, zkrátka „project on time, in full, on budget“. Nahlédněme do reálné aplikace „best practice“ projektového řízení v projektově orientované organizaci. Podělme se o „lessons learned“ vybraných aspektů komplexního stavebního projektu za 250 mil. Kč financovaného Evropskými fondy. 


Martina Friedlová, trenérka, koučka, psycholožka, vedoucí projektů, akreditovaná trenérka trenérů WIFI International se věnuje psychodiagnostice dospělých a poradenství. Absolvovala řadu zahraničních stáží zaměřených na práci s klientem. Výzkumně se zaměřuje na vztah mezi strukturou osobnosti a jejími interpersonálními vztahy. K jejím zájmům patří také pozitivní psychologie.

Pracovní zkušenosti získala v privátní sféře,  v univerzitním prostředí i v neziskovém sektoru. Řadu let vede projektové týmy (projekt TERA, 2013-2015, projekt Expresivní terapie – cesta ke změně v institucionální výchově, 2010-2013 a další). Je akreditovanou trenérkou měkkých dovedností mezinárodní metodiky LENA, v koučování využívá systemického přístupu.

Téma: Efektivní komunikace v projektovém týmu (odpolední workshop)

Abstrakt: Workshop odpoví na otázku, jak vytvářet v projektovém týmu takové komunikační prostředí, aby procesy přípravy, řízení projektu a dodání výsledků projektu plynuly hladce a bez komunikačních šumů. Dozvíte se, jak fixovat vhodné komunikační vzorce a jak předejít konfliktu v týmové spolupráci. Workshop odráží  projektové a systemické zkušenosti lektorky.


Mgr. Martina Jiříčková

Martina Jiříčková, konzultantka a akreditovaná trenérka PRINCE2, PRINCE2 Agile POTIFOB. Projektovým managementem se zabývá od roku 2011. Disponuje zkušenostmi s projekty v odvětvích dopravy, vědy, výzkumu a evropských strukturálních fondů. K.j. se podílela na vedení projektů Popularizace výsledků dopravního výzkumu a Podpora sítě excelence výzkumných a akademických pracovníků v oblasti dopravy, přičemž vytvořila příručku Příprava a management projektů 7. RP (Horizont 2020).

V rámci pracovní stáže v CZELO - Czech Liaison Office for Research and Development v Bruselu se zúčastnila série konferencí a seminářů zaměřených na přípravu i řízení evropských projektů v oblasti vědy a výzkumu. Poskytuje konzultace a vede školení v oblasti projektového managementu. Je také autorizovaný dohled (invigilator) nad mezinárodními certifikačními zkouškami PRINCE2 a dalších global best practice standardů.

Téma: Certifikace EXIN Agile Scrum Master vs PRINCE2 Agile Practitioner

Abstrakt: Nejnovějšími přírůstky do rodiny agilních certifikací, které současně mají potenciál stát se alespoň v Evropě standardem, jsou EXIN Agile Scrum Master a PRINCE2 Agile Practitioner. Oba byly uvedeny na trh v polovině roku 2015, za oběma stojí silné organizace, oba budují na veliké potenciální bázi zákazníků. Co vlastně každá z nich zkouší a potvrzuje, v čem si jsou podobné a v čem se naopak liší?


Dušan Kocúrek, projektový manažer, trenér, konzultant, spoluzakladatel společnosti Scrum Desk s.r.o. je propagátorem agilních praktik od roku 2007. Je spoluzakladatelem ScrumDesk s.r.o., ve které působí jako agile mentor a zároveň i jako produktový vlastník softwarových řešení pro řízení agilních projektů. Během osmi let firma ScrumDesk pomohla více než padesáti týmům v Evropě zavést agilní přístupy do vývoje produktů a realizace projektů. Její produkty pro agilní projektový management jsou ve světě používány více než 27 000 společnostmi i díky propojení zkušeností ze života skutečných agilních týmů a interního vývoje produktů. Své zkušenosti a postřehy o Agile bloguje na www.scrum.sk.

Téma: Nezmeškejte agilní přístupy

Abstrakt: Agilní praktiky se stávají de facto standardem již i v České a Slovenské republice. Společnosti je (bohužel) často zavádějí pouze kvůli tomu, aby je měli. Agile se však od tradičních postupů liší svou filozofií a principy. Ty jsou sice jednoduché, ale zároveň i nejdůležitější. Ovlivňují nejen týmy, ale zevnitř transformují i samotné organizace a jejich klienty. Pouze pochopení rozdílů mezi tradičními a agilními přístupy přivede společnost k benefitům, které tak všichni hledáme. Rychlost reakce a dodávek, spokojenost klientů i zaměstnanců, vyšší transparentnost a předvídatelnost. V této krátké přednášce se dozvíte jak se na tento rychlík připravit a nezmeškat ho.


Václav Novák, projektový a programový manažer působící v Českomoravské stavební spořitelně, a.s. se zkušenostmi z oblasti finančního sektoru a státní správy. Zabývá se řízením rozsáhlých projektů a programů, v rámci kterých uplatňuje principy PRINCE2 a MSP. V současné době se svým týmem dokončuje 3-letý program zahrnující jak kompletní výměnu centrálního bankovního systému, tak businessovou a IT transformaci.

Téma: Praktické využití standardů PRINCE2, MSP a dalších při řízení programu výměny centrálního bankovního systému ČMSS


Štefan Ondek

Štefan Ondek, PMP, managing partner skupiny společností POTIFOB, akreditovaný trenér PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP, P3O. Projektovým řízením se zabývá od roku 1997 a školí ho od roku 1999. Vedl a podílel se na vedení projektů všech velikostí v sektorech ICT, bankovnictví, neziskovém a dalších, včetně zavádění systému projektového řízení v organizacích. Jeho kurzy projektového řízení již prošlo přes 2 300 absolventů z ČR, SR a mnoha dalších zemí.

Jako první v ČR a SR získal certifikaci (senior) projektového manažera podle všech 3 celosvětově nejvýznamnějších standardů - PRINCE2 Registered Practitioner, PMI PMP a IPMA B. Jako první v ČR a SR drží také certifikáty PRINCE2 Agile, MSP Registered Advanced Practitioner, řízení projektových kanceláří P3O Registered Practitioner a další.

Téma přednášky: Vyznejte se v certifikacích projektového a agilního řízení

Abstrakt: Certifikace v oblasti projektového i agilního řízení se vyvíjejí, na trhu se objevují stále nové a nové. Naopak jiné zastarávají a ztrácejí relevanci. Výsledkem je košatá a stále rostoucí rodina certifikací dle různých standardů od mnoha více či méně renomovaných zkušebních institutů s různými cenovými relacemi i úrovněmi náročnosti - od skutečně obtížných až po "kupte si certifikát". Které jsou tedy v současnosti vhodné pro koho? Kdy je lepší "čistě projektová" certifikace, kdy "čistě agilní" a kdy kombinovaná? Jaký vývoj je možné očekávat do budoucna?


Tomáš Pluhařík, manager, PwC

Tomáš Pluhařík, manažer oddělení Řízení rizik PricewaterhouseCoopers Audit s.r.o. odpovědný za oblasti IT bezpečnosti, projektového řízení a IT quality assurance.

Tomáš má 16 let zkušeností s vedením IT projektů se zaměřením na finanční sektor a telekomunikace. Podílel se na implementaci projektových kanceláří v několika mezinárodních společnostech. Má významné praktické zkušenosti v oblastech projektového řízení, implementace systémů řízení rizik, systémové integrace, vývoje aplikací a vedení týmů.

Zaměřuje se na IT bezpečnost, rozvoj lidí a firem v oblasti projektového řízení, projektovou a programovou assurance vycházejíc z metodik PRINCE2, PIA PwC a best practices. Pomáhá klientům PwC správně nastavit business case, snižovat náklady, zvyšovat efektivitu řízení projektů, budovat projektové kanceláře.

Téma: Project/Quality Assurance

Abstrakt: Profesní slepota zaměstnanců se nevyhýbá ani projektovým managerům a často zasahuje velké projekty a programy ve firmách různé velikosti. Navic často jsou velké transformační projekty stíhány tim, že management i realizační  tým nevidí opravdový cíl přes běžný balast každodenní operativy. Projektová assurance pomáha organizacím získat pohled třeti nezávislé strany na definici rozsahu, benefitů a projektové governance. Dále umožňuje narovnání problematických momentů v projektu. Projektová assurance je disciplína pouze pro zkušené projekťáky, ale dokáže vyřešit velké (i malé) zádrhele na velkých (i malých) projektech.


Petr Rudzan, místopředseda představenstva s gescí pro řízení a správu Nemocnice Pardubického kraje a.s.

Téma: Využití PRINCE2 a dalších nástrojů projektového řízení při fúzi 5 nemocnic v Pardubickém kraji

Abstrakt: Příspěvek bude pojednávat o unikátním projektu v ČR, sloučení 5 akciových společností (nemocnic) v Pardubickém kraji. Fúzí vznikla společnost s obratem 3,8 mld Kč a s 4,5 tis. zaměstnanci. Zmíněny budou důvody projektu, specifika, časová osa, externí a interní vlivy, organizační struktura zfúzované společnosti, forma organizace projektu a metoda jeho projektového řízení. Značná část bude věnována chybám a poučením z projektu.


Jan Stejskal, jednatel Belbin CS s.r.o. je členem britské asociace trenérů CIPD /www.cipd.co.uk/ a manažerským konzultantem v oblasti prodeje, výroby a služeb jak v České republice, tak v zahraničí.

Je specialistou na rozvoj lidského kapitálu, zvyšování produktivity práce, týmové práce a účinnosti procesů. Je mezinárodně certifikovaným odborným garantem expertního systému budování a rozvoje týmů Belbin e-Interplace. Spolupracoval s Czechinvestem jako hodnotitel Národního registru poradců.

Téma: Dynamika projektu a týmu

Abstrakt: Příspěvek bude krátkou lekcí pro projektové manažery a jejich týmy. Zaměří se na vazby mezi Belbinovými týmovými rolemi a dynamikou projektu, na profesionální a osobnostní růst projektového manažera a na rozumné hranice výkonu projektového manažera a projektového týmu.